Sonderen is een eenvoudige en snelle manier om het draagvermogen van de grond te bepalen. Door sonderingen uit te voeren kan worden bepaald wat de opbouw van de grond is en waar zich, in de bodem, de draagkrachtige lagen bevinden.

Om zekerheid te verkrijgen omtrent de bodemopbouw dient, voorafgaand aan de werkzaamheden, grondonderzoek te worden verricht. Sonderingen worden uitgevoerd door een conus met kegelvormige punt met een tophoek van 60° (de sondeerconus), in de grond te drukken en daarbij de mechanische weerstand van de grond te meten. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage. Op basis van deze informatie kan vervolgens een funderingsadvies worden opgesteld.

Wilt u meer weten over dergelijke sonderingsonderzoeken?

MEER INFO

MEER INFORMATIE?

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via onderstaand formulier: